Sorularınız İçin
[email protected]
Back

Dijital Adli Tıp

Digital Forensic

Dijital adli tıp, elektronik olarak depolanan verileri tanımlama, elde etme, işleme, analiz etme ve raporlamaya odaklanan adli bilim dalıdır. Elektronik kanıt, neredeyse tüm suç faaliyetlerinin bir bileşenidir ve dijital adli tıp desteği, kolluk kuvvetleri soruşturmaları için çok önemlidir.

Dijital adli tıp 30 yıldan daha uzun bir süre önce gelişmeye başlamıştır. Bu alan, büyük ölçüde, kolluk kuvvetleri ve askeri müfettişlerin suçlarının teknik hale geldiğini görmeye başladıklarında, Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Önemli, gizli bilgileri korumakla görevli devlet personeli, yalnızca belirli bir ihlali araştırmak için değil, aynı zamanda gelecekteki olası ihlallerin nasıl önleneceğini öğrenmek için potansiyel güvenlik ihlallerine yanıt olarak adli incelemeler gerçekleştirerek adli bilişimin ne kadar hayatı önem taşıdığını gösteriyorlar.

Genellikle kolluk kuvvetleri, finansal kurumlar ve yatırım firmaları, dijital adli bilişimi altyapılarına dahil ediyor. Dijital adli tıp, siber suçların araştırılmasına veya bilgisayar destekli bir suçun doğrudan kanıtlarının belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Dijital adli tıp kavramının gelişimi 1990’ların sonlarına ve 2000’lerin başlarına kadar uzanmaktadır. Dijital adli tıp genellikle hem ceza hukukunda hem de özel soruşturmada kullanılır. Geleneksel olarak ceza hukuku ile ilişkilendirilmiştir.

Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar/netbook’lar, tabletler, akıllı telefonlar vb. gibi dijital cihazlarda bulunan içerikleri kurtarma ve analiz etme sanatı olan dijital adli tıp, birkaç yıl önceye kadar çok az biliniyordu.

Resim 1.

Dijital adli tıp, kriminoloji, hukuk, etik, bilgisayar mühendisliği ve bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT), bilgisayar bilimi ve adli bilim gibi çeşitli disiplinleri kapsayan çok disiplinli ve disiplinler arası bir alandır. Aynı zamanda herhangi bir delili en orijinal haliyle korumak için elektronik verilerin ortaya çıkarılması ve yorumlanmasını kapsayan süreçtir.

Adli bilişim, dijital verileri yasal olarak kabul edilebilir bir şekilde toplama, analiz etme ve raporlama uygulamasıdır. Suçun tespiti ve önlenmesinde ve delillerin dijital ortamda saklandığı durumlarda kullanılabilir. Adli bilişim normal veri toplama ve koruma tekniklerinin ötesine geçen özel uzmanlık gerektirerek, bilgisayar kanıtlarının korunması, tanımlanması, çıkarılması ve belgelenmesi ile ilgilenir. Özel teknikler kullanılarak bilgisayar verilerinin, tipik olarak silinmiş veya yok edilmiş olabilecek verilerin kurtarılması, doğrulanması ve analizi yapılıyor.

Bilgisayar suçu veya siber suç, bilgisayar ve ağ içeren herhangi bir suçtur. Yani bilgisayar bir suçun işlenmesinde kullanılmış olabilir veya hedef olabilir. Bu, yalnızca bilgisayarlarda gerçekleştirilen, örneğin siber suçlarda veya istenmeyen e-posta gibi suç faaliyetlerinde görülen durumlardır.

Resim 2.

Elektronik veya dijital alanlarda, özellikle siber alanda işlenen suçlar, günümüzde son derece yaygın hale gelmiştir. Suçlular, çeşitli dijital suçları işlemek ve kolluk kuvvetleri, avukatlar, hakimler, askeri ve güvenlik uzmanları için yeni zorluklar yaratmak için teknolojiyi büyük ölçüde kullanıyor. Dijital adli tıp, suç faaliyetlerinin tespiti, bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli suçların belirlenmesi ve çözülmesinde inanılmaz derecede yararlı ve paha biçilmez bir araç haline geldi.

Cep telefonları, tabletler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar gibi dijital cihazlar modern toplumun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu cihazların günlük hayatımızda yaygınlaşmasıyla, bunlardan elde edilen bilgileri suç faaliyetleri için kullanma eğilimi vardır. Dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, farklı cinayetler, sahtecilik ve terörizm gibi suçlar genellikle bilgisayarlarla ilgili olabilir.

Dijital adli tıp genellikle siber suçların tespiti ve önlenmesi ile ilişkilidir. Her ikisinin de dijital olaylara odaklanması nedeniyle dijital güvenlikle ilgilidir. Dijital güvenlik önleyici tedbirlere odaklanırken, dijital adli tıp yapılacak tedbirlere odaklanır. Dijital adli tıp farklı alt dallara ayrılıyor: bilgisayar adli tıp, ağ adli tıp, mobil cihaz adli tıp, bellek adli tıp, e-posta adli tıp.

Resim 3.

Dijital adli soruşturma genel olarak üç aşamaya ayrılabilir: kanıtların korunması, analiz ve sunum/raporlama. Dijital kanıt, açık bilgisayar sistemlerinde, iletişim sistemlerinde ves. sistemlerde bulunur. Dijital deliller birebir kopyalanabilir ve yok edilmesi zordur. Sabit sürücüde, flash kartlarda, telefonlarda, mobil cihazlarda, yönlendiricilerde, tabletlerde ve GPS gibi cihazlarda bulunabilir. Bir mahkemede kabul edilebilir olmak için kanıtın hem ilgili hem de güvenilir olması gerekir. Bugüne kadar, dijital kanıtlara yönelik birkaç yasal işlemler yapılmıştır. Analistler, adli bilim ilkelerini takip ederek çeşitli teknikler kullanarak gereken delillere gore soruşturmalar yürütürler. Daha sonra mahkemede sunulmaya uygun olacak şekilde rapor hazırlanıyor.

Bilgi işlem ve ağ teknolojileri alanındaki ilerlemeler, mevcut dijital adli tıp araçlarının ve tekniklerinin önemi ortaya koymuş oldu. Bazen dijital adli tıptaki hızlı gelişme, standardizasyon ve eğitim eksikliği görülmektedir. Her soruşturma benzersiz olduğundan, her adli analiz için standart prosedür oluşturmak zordur. Ancak, standardizasyon ihtiyacını karşılamak için Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) gibi çeşitli kuruluşlar dijital adli tıp için kılavuzlar yayınlamıştır. Eğitim ihtiyacına cevap vermek için bazı şirketler sertifikasyon programları sunmaya başladı.

Resim 4.

Dijital adli tıp alanının gelecekteki başlıca zorlukları arasında bulut bilişim, meta veriler, adli tıp (adli analizlerin önlenmesi), şifreleme, sosyal ağ ve kablosuz ağlar yer alıyor.

Bugün dijital adli tıp, bilgisayarlarla işlenen suçları (örneğin, sahte kimlik ve banka sahtekarlığı) çözmenin yanı sıra, kanıtların bilgisayarda bulunabileceği kişilere karşı işlenen suçları (örneğin, kara para aklama ve çocuk istismarı) çözmek için önemli bir araçtır. Adli araçlar, siber saldırıların bıraktığı kanıtları yeniden oluşturma yetenekleri nedeniyle önemli araç haline gelmiştir.

We use cookies to give you the best experience.

This site is registered on wpml.org as a development site.