Sorularınız İçin
[email protected]
Back

Cinsel Saldırı Vakalarının Vajinal Muayenesi ve Forenscope Görüntüleme Sistemleri!

Vajinal muayene cinsel saldırı soruşturmasının bir parçasıdır. Muayeneyi gerçekleştiren sağlık çalışanlarının normal anogenital anatomiyi tanıması, uygun teknik ve ekipmanı kullanması ve cinsel saldırı ile bağlantılı olabilecek anormallikleri olağan bulgulardan ayırt edebilmesi kritik öneme sahiptir. Ancak, herhangi bir travmatik bulgu içermeyen normal bir vajinal muayenenin cinsel saldırı olasılığını ortadan kaldırmayacağı unutulmamalıdır.

Vajinal muayene genellikle litotomi pozisyonunda yapılır. Litotomi pozisyonunda muayene, saat 5 ve 7 pozisyonları arasındaki lezyonları daha iyi değerlendirmek için diz-dirsek pozisyonunda, “clock face” lokalizasyonunda yapılabilir. Muayene eden kişi labium majus ve minusları kendine doğru ve hafifçe yukarı doğru çektiğinde kızlık zarı görünür hale gelir. Kızlık zarı tipi, kızlık zarı açıklığının ölçülen boyutu, kızlık zarının kalınlığı ve esnekliği, doğuştan çentikler, ekimozlar, sıyrıklar, yeni veya önceden var olan yırtıklar, bunların kızlık zarı tabanına ulaşıp ulaşmadığı ve “clock face” lokalizasyonu dikkate alınmalıdır.

Penetratif cinsel saldırı vakalarında kızlık zarı yaralanmaları, adli delil olarak değerli olmaları nedeniyle önemli bir delildir. Kızlık zarını değerlendirmek için çıplak gözle makroskopik olarak yapılan değerlendirmeler artık geçerli değildir, ayrıca kızlık zarındaki cinsel saldırı lezyonlarını çıplak gözle tespit etmek zor olabilir. SAFE (Cinsel Saldırı Adli Muayene) Görüntüleme Sistemleri ile desteklenen kızlık zarı muayeneleri, hassas ve kapsamlı bir değerlendirme sağlayarak aksi takdirde makroskopik olarak tespit edilemeyecek potansiyel lezyonların belirlenmesine olanak tanır.  SAFE (Cinsel Saldırı Adli Muayene) Görüntüleme Sistemleri ayrıca fotoğraf kanıtlarının yakalanmasını ve saklanmasını, bulunan lezyonların kaydedilmesini ve yasal sistem için güvenilir kanıtlar toplanmasını mümkün kılar. Yasal prosedür boyunca mağdurun haklarının korunması, bu adımların çok önemli olmasının nedenidir.

Yırtıklar genellikle jinekolojik pozisyonda “clock face” lokalizasyonunun saat 3 ve saat 9 pozisyonlarının altında meydana gelir. Kanama ve tıkanıklık gibi eşlik eden bulgular akut kızlık zarı yırtıklarını ayırt etmeye yardımcı olabilirken, konjenital çentikler ile önceden var olan kızlık zarı yırtıklarını ayırt etmek zor olabilir. Konjenital çentikler kızlık zarı tabanına ulaşmaz. Kapsamlı bir muayene ile konjenital çentikler ile önceden var olan ve hymenal tabana uzanan yırtıkları ayırt etmek nispeten daha kolaydır. Ancak, kızlık zarı tabanına ulaşmayan kısmi yırtıkları konjenital çentiklerden ayırt etmek oldukça zordur ve uzmanlık gerektirir. Literatürde çentiklerin az derin, düzgün kenarlı ve yuvarlak olduğu, kısmi yırtıkların ise derin, düzensiz ve köşeli olduğu bildirilmektedir. Bu ayrımın makroskopik değerlendirme ile yapılması büyük bir hata payına yol açabilir. SAFE (Cinsel Saldırı Adli Muayene) Görüntüleme Sistemlerinin değeri, aksi takdirde makroskopik olarak tanımlanması zor olan lezyonlar için yararlı olan yaklaşık 200 kata kadar artırılmış optik ve dijital büyütme yoluyla daha yüksek düzeyde ayrım sağlama yeteneğinde yatmaktadır. SAFE (Cinsel Saldırı Adli Muayene Görüntüleme Sistemleri), kızlık zarı tabanına ulaşmadan çok yakın uzanan ve arada ince bir kızlık zarı dokusu bırakan çentikleri tanımlamak için yakınlaştırmaya izin verir.

Biyolojik kanıt sağlayan sürüntü örneğinin alınması, vajinal muayenenin çok önemli bir unsurudur. Örnekte sperm tespit edilmesi, failin kimliğinin belirlenmesi için önemli bir bulgudur. Failin spermi mağdurun vücudunda mevcut olsa bile, çıplak gözle alınan örneklerde sperm bulunmama ihtimali yüksektir. Sperm, SAFE (Cinsel Saldırı Adli Muayene) Görüntüleme Sistemlerinin çeşitli ışık filtreleri aracılığıyla parlar. Bu, örnek alınacak alanı göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu örneklerin kanıt olarak kullanılması, faillerin eylemlerinden sorumlu tutulmasında son derece yardımcı olacaktır.

 

Sonuç olarak, SAFE (Cinsel Saldırı Adli Muayene) Görüntüleme Sistemleri’nin kullanımı, mağdur haklarının korunması, kapsamlı muayeneler yapılması ve adli sürece tarafsız ve gerçekçi bir şekilde katkıda bulunulması açısından sağlık hizmeti sağlayıcılarına önemli avantajlar sağlamaktadır.

Şekil 1: Forenscope SAFE sistemleri tarafından Beyaz ışık ve Polarize ışık ile çekilen sağlam kızlık zarı görüntüleri

Şekil 2: Saat 2 pozisyonunda ekimoz ile birlikte kızlık zarının tam olmayan yırtılması

Şekil 3: Forenscope SAFE sistemlerinin sarı filtresi ile yakalanan iyileşme aşamasındaki hymenal laserasyonun kenarlarındaki enflamatuar değişiklikler

Şekil 4: Saat 3 ve 8 pozisyonlarında eski kızlık zarı yırtıkları

Şekil 5: Kızlık zarının tamamen yırtılması ve Forenscope SAFE sistemleri tarafından çekilen yüksek büyütme görüntüsü

Şekil 6: Kızlık zarının tamamen yırtılması ve Forenscope SAFE sistemleri tarafından çekilen yüksek büyütme görüntüsü

 

Şekil 7: Hymenal ekimoz ve Forenscope SAFE sistemleri tarafından çekilen yüksek büyütme görüntüsü

We use cookies to give you the best experience.

This site is registered on wpml.org as a development site.