Sorularınız İçin
[email protected]
Back

Olay Yerinde Araştırma

Günümüzde, suç teşkil eden bir eylemin kime ait olduğunu belirlemek amacıyla yürütülen soruşturmanın karmaşıklığı hem yeni teknolojik bağlamlardan hem de bu amaçla işbirliği yapan çeşitli disiplinler tarafından bir araya getirilen bilgi ve araçların çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.

Kriminalistik ve adli bilimler bu büyümeyi ve yeni tekniklerin, stratejilerin ve bir suç eyleminin soruşturulmasına yaklaşım yollarının dahil edilmesini açıklamaktadır.

Soruşturma olay yerinde başlar ve olay yerinin uygun şekilde ele alınması, olay yeri personeli tarafından gerçekleştirilebilecek çok disiplinli ve uygun teknik-bilimsel bir yaklaşım gerektirir. Bu noktada, adli tıp ve adli bilimler, bulguları tanımlayarak ve yeni bilgiler ışığında yorumlama yolları sunarak, vakanın sağlam bir teorisi için ampirik temeller oluşturmak amacıyla kriminal süreçle iş birliği yapar. Başka bir deyişle, nedensel ilişkiler ve suçun oluş şekli, kronolojisi, kullanılan araçlar ve son olarak olaya karışan kişilerin bireyselleştirilmesi hakkında veri sağlarlar. Tüm bunlar, soruşturma hipotezlerini doğrulayan ve olayların nasıl meydana geldiğini kanıtlayan olay yerinde toplanan kanıtlar aracılığıyla yapılır.

Bu çerçevede, soruşturmanın bu kritik anında faaliyetleri koordine etmeyi amaçlayan uygulamaları ve bilgileri sistematik hale getirmek esastır. Bu nedenle, olay yerine müdahaleden delillerin toplanmasına ve ardından analiz edilmesine kadar tüm süreç boyunca uygulamaların metodik olarak yürütülmesi tavsiye edilir; ancak bu şekilde delillerin kimliği ve değiştirilemezliği ilkelerine uyulmasını garanti etmek mümkün olacaktır. Kısacası, olay yerinin korunması, muhafazası, delillerin toplanması ve saklama zinciri, sistematiklik, tutarlılık, yöntemsellik ve uzman teknik bilgi gerektiren bütüncül bir çalışma sürecinin parçalarıdır. Bu aşamada gösterdiğimiz titizlik, verimli,  etkili ve yüksek kaliteli bir ceza soruşturmasının temel direğidir.

Doğasını ve kimlerin dahil olduğunu tespit etmek amacıyla bilimsel bir ceza soruşturmasına tabi tutulabilecek bir olayın gerçekleştiği fiziksel mekâna OLAY YERİ diyoruz; bu mekân birbiriyle ilişkili  bir veya birkaç fiziksel mekândan (özellikle cinayetler) oluşabilir.

Olay yeri, izlerin, göstergelerin ve olayın koşullarını belirlemek için kullanılabilecek farklı unsurların varlığı ile karakterize edilir.

Olay yeri, kendisiyle ilgili her şey bir suçun işlendiği şüphesini doğurduğunda suç mahalli ile aynı şeydir. Olay yerinin varlığı doğrulandıktan sonra, var olabilecek unsurların, izlerin veya göstergelerin kirlenmemesini ve/veya kaybolmamasını garanti altına almak için bu yerin derhal korunması gerekir. Olay yeri, orada yaşananların koşullarını veya özelliklerini ortaya çıkarabilecek kanıtların varlığı ile karakterize edilir. Aksi tespit edilene kadar her zaman potansiyel bir SUÇ MAHALİ olarak kabul edilecektir.

Olayın  niteliği,  koşulları  ve  özellikleri  bir  SUÇ İŞLENDİ şüphesini  doğuruyorsa,  EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER, SUÇ MAHALİ olarak adlandırılır.

Suç teşkil eden bir eylemin işlenmesinde kullanılan ve/veya üretilen, çıkarım yoluyla bilinmeyen  başka bir eylemin bilgisine yol açabilecek herhangi bir nesne, unsur veya araç, iz, işaret, kalıntı  BULGU olarak kabul edilir.

OLAY YERİ METODOLOJİSİ

Bulgu aramaya yönelik “sistematik bir yaklaşım”, olay yerinde kanıt ararken kanıtların gözden kaçırılmamasını ve kanıtların kirlenmesinin en az düzeyde tutulmasını sağlar.

  • Sahanın Korunması
  • Gözlem
  • Sabitleme
  • Kanıt toplama ve şartlandırma
  • Gözetim Zinciri
  • Göstergelerin (kanıtların) analizi
  • Resmi açıklama

Olay yerinin korumak için önlemler

  • Kişisel koruyucu ekipman kullanın
  • Numuneler arasında eldivenleri değiştirin
  • Mümkünse tek kullanımlık materyal kullanın.

We use cookies to give you the best experience.

This site is registered on wpml.org as a development site.