Sorularınız İçin
[email protected]
Back

Adli Bilimlerde Avuç İçi Tanımlama

Adli Bilimlerde Avuç İçi Tanımlama

Avuç içi izleri genellikle adli bilimciler tarafından pozitif tanımlama olarak kabul edilir. Avuç içi parmak iziyle kimlik tespiti, suç şüphelilerini belirlemede önemli bir araç haline gelmiştir. Kolluk kuvvetleri, olay yeri izlerinin yaklaşık üçte birinin avuç içlerinden geldiğini tahmin ediyor. Hırsızlıklarda ve araba kaçırmada özellikle avuç içi ile kimlik tespiti yararlı olabilirr, çünkü çoğu suçlu parmak izi bırakmamaya özen gösterirken, bir çok olaylarda avuç içi identifikasiyonu ile suçun aydınlatılması mümükün olmuştur.

Avuç içi izleri, kişinin kimliğinin belirlenmesinde ve şüpheli ile olay yeri/mağdur arasında ilişki kurulmasında hayati bir rol oynayabilecek çok önemli kanıtlardır.

Avuç içi izi, elin iç yüzeyi ile ilgilidir. Avuç içi baskısı esas olarak üç çizgi veya sırttan oluşur ve bunlar ana çizgi, ikincil çizgi (kırışıklıklar) ve epidermal çizgidr. Avuç içi baskıları her birey için benzersizdir. Avuç içi izi, bir avuç içi ile diğerini karşılaştırırken kullanılabilen doku, girintiler ve işaretler gibi bilgileri içermesi bakımından parmak izinden farklıdır.

Avuç içi baskısı, palmar sürtünme çıkıntıları ve palmar fleksiyon kıvrımları olmak üzere iki benzersiz özelliğin birleşimidir. Palmar sürtünme çıkıntıları, ter bezleri olan ancak saç veya yağ bezleri olmayan oluklu cilt kalıplarıdır. Epidermal sırt desenlerindeki süreksizliklere palmar fleksiyon kırışıklıkları denir. Bunlar, bazal (dermis) cilt yapısına daha sıkı tutunma bölgeleridir. Fleksiyon kırışıklıkları, embriyonik cilt gelişimi aşamasında sürtünme çıkıntılarının oluşumundan önce ortaya çıkar ve bu özelliklerin her ikisinin de değişmez, kalıcı ve bireye özgü olduğu iddia edilir. En açık şekilde görülebilen üç ana fleksiyon kırışıklığı türü, enine distal, enine proksimal ve enine radyal enine kıvrımlardır. Bu büyük kırışıklıklara dayanarak, üç avuç içi izi bölgesi interdigital, tenar ve hipotenar olarak tanımlanır.

Şekil 1. Bir avuç izindeki bölgeler (interdigital, tenar ve hipotenar), büyük kırışıklıklar (enine uzak, yakın enine ve radyal enine kıvrımlar), çıkıntılar, küçük ayrıntılar ve gözenekler.

Avuç içi baskılarda özellikle alt kısım (Hipotenar alan), nesne/yüzey üzerinde kalan parmak izlerine göre daha geniş bir alana sahiptir, bu nedenle bu tür baskılardan kimlik bulma olasılığı daha yüksek olur.

Avuç içi baskı analizi, suçlunun kimliğini kanıtlamaya yardımcı olur. Avuç içi baskısı çok önemli kanıtlardır. Avuç içi baskıları hemen hemen her yüzeyde üretilir; belge, duvar, masa, şişe, cam vb. Cinsel saldırı durumunda, vücudun birçok bölgesinden avuç içi izleri bulunabilir.

Suç mahallindeki parmak izlerinin ve avuç içi izlerinin detaylı analizi bu nedenle şüpheliyi tespit etmek ve bir suç oluşturmak için hayati önem taşır. Çoğu zaman, suç mahallinde, saldırı silahları (bıçak, kabza, tabanca) direksiyon simidi ve pencere camlarından toplanan parmak izleri ve avuç içi izleri içerir. Parmak izleri genellikle suç mahallerinden alınır. Suç mahallinden elde edilen parmak izleri, suça karıştıklarını doğrulamak için şüphelilerle eşleştirilir. Avuç içi izi çıkıntı yoğunluğundaki cinsiyet farklılıkları, toplu afetler/toplu cinayet vakalarında bir bireyin kimliğini belirlemek için adli tıp araştırmaları sırasında parçalanmış bir elin tanımlanmasında yardımcı olabilir.

Avuç içi izi tanımlamanın önemli özellikleri; geometrik özellikler, temel özellikler, kırışık özellikler, delta noktası özellikleri ve minutiae (küçük) özellikleridir. Genişlik, uzunluk ve alan gibi geometri özellikleri, avuç içi baskısını analiz ederek kolayca elde edilebilir. Ana hat konumu ve ana hatların şekli, bireyi tanımlamak için çok önemli fizyolojik özelliklerdir. Ana hatlardan farklı olan kırışıklıklar daha ince ve düzensizdir. Delta noktası, avuç içi baskısında delta benzeri bir bölgenin merkezi olarak tanımlanır.

Şekil 2. Avuç içi baskısındaki ana çizgileri veya çıkıntıları gösterir

Avuç içindeki çıkıntılar ve çizgiler, tıpkı bir dizi parmak izinde olduğu gibi, bir dizi benzersiz biyometrik tanımlayıcıdır. Avuçlar parmaklardan çok daha büyük olduğu için, avuç içi izleri ortalama olarak 1.000 tanımlayıcı özelliğe sahipken, ortalama parmak izi yalnızca 100 tanımlayıcı özelliğe sahiptir. Avuç içi izi veritabanları, parmak izi veritabanlarından çok daha küçüktür. 2013 yılının Mayıs ayında FBI, Entegre Otomatik Parmak İzi Tanımlama Sisteminin (IAFIS) bir parçası olarak Ulusal Avuç İçi Baskı Sistemini (NPPS) başlatmıştır. Ulusal avuç içi veritabanının olması daha önce bireysel federal, eyalet, yerel ve kabile kolluk kuvvetlerinin veritabanlarında saklanan avuç içi izlerine erişimini önemli ölçüde genişletti.

Şekil 3.

NPPS, FBI'ın Yeni Nesil Tanımlama (NGI) Sisteminin bir parçasıdır ve avuç içi baskı görüntülerinin ve ait oldukları kişilerin kimliklerinin veritabanı olarak kullanılmaktadır. Bu ulusal veri tabanı, olaya dayalı suç, hukuk ve çözülmemiş davalar için için merkezi bir kaynaktır. Kurumlar, suç mahallerinde bulunan avuç izlerinin NGI Sisteminde kayıtlı olup olmadığını görmek için NPPS'ye gönderebilir. Veritabanı şu anda, 20 milyondan fazla benzersiz avuç içi izi kimliği ve bu kimliklere bağlı 42 milyondan fazla bireysel avuç içi izi görüntüsüne sahiptir.

Avuç içi izi tanımlama, biyoistatistiklerine dayalı olarak otomatik kişisel tanımlamada her yerde bulunan ve en yaygın olarak kullanılan tekniktir. Avuç içi izi ve parmak izlerinin en büyük özellikleri benzerdir. Bu nedenle, avuç içi izleri her yerde, sürekli ve benzersizdir, yaşam boyunca değişmez ve uyarılması imkansızdır.

Gizli belgelerin sızması durumunda, avuç içi izleri, eser sahibinin imzasının veya yazısının altında bulunan gizli avuç izi şeklinde, yazar hakkındaki bilgileri, sahteciliği kanıtlayabilmektedir.

Avuç içinin parmak izine göre avantajı daha geniş yüzey alanı ayrıca karşılaştırma için daha fazla özellik sağlar. Parmak izlerinde olduğu gibi avuç içi baskılarının kalitesi de önemlidir.

Şekil 4. 4K ile çekilmiş avuç içi baskı görüntüsü

Avuç içi karşılaştırmasının en önemli rolü, suç mahallinde bulunan belirli bir izin kökenini belirlemektir. Avuç içi parmaklardan daha geniş bir alanı kapladığından, kişiselleştirme için daha fazla bilgi sağlamaları düşünülmektedir. Ayrıca avuç içi izleri muhtemelen sağ el mi yoksa sol el mi olduğunu gösterir. Parmak izlerinden hangi parmaktan kaynaklandığı her zaman bilinememektedir.

Avuç içi izleri, tanımlama veya kişiselleştirme dışında da bir rol oynayabilir. İzlerin 'kaynağının' hangi şekilde gerçekleştirdiğini belirlemeye yardımcı olabilirler: iz oraya nasıl ulaştı? Haraketler hangi şekilde yapıldı? Bu nedenle avuç izlerine göre izi o konuma getirmiş olabilecek faaliyetler hakkında bilgi sağlayabilir. Örneğin, bir tutuş izi, düz el izinden farklı bir aktivite önerir. Avuç içi izleri bu açıdan parmak izine göre katma değer sunabilir.

İncelenen vakaların birçoğunda, bir avuç izinden belirli bir aktivite çıkarılmıştır. Bu anlamda, avuç içi izleri, örneğin bir tutuşu veya iz veren kişinin bir duvara veya nesneye yaslanmasını gösterebileceğinden, DNA izlerinden daha fazla suç sırasında meydana gelen faaliyetler hakkında fazla bilgi sağlar. Yani, avuç içi şekli belirli bir aktiviteyi (tutma, eğilme, itme) gösterebilir. Bu durumda, bir avuç, tek bir parmak izine kıyasla katma değere sahip olabilir. İzin bulunduğu yerin aktivite hakkında bir şeyler söylemesi de mümkündür.

We use cookies to give you the best experience.

This site is registered on wpml.org as a development site.