Sorularınız İçin
[email protected]
Back

Ayak İzi & Lastik İzi

Ayak İzi & Lastik İzi

Traceology(İzbilim), suçların araştırılmasına ve önlenmesine yardımcı olabilecek durumları açıklığa kavuşturmak için izleri ortaya çıkarmak, korumak ve incelemek için bilimsel ve teknolojik araçlar geliştiren bir disiplindir. İzler, iz-yansımalar, iz-nesneler ve iz-maddeler olarak sınıflandırılır. Ayakkabı izleri ve lastik izleri iz-nesnelerde bulunan iz yansıma grubuna aittir. Ayakkabı ve lastik izi – uygulanmasında, kriminalistik teorinin ana ilkeleri şunlardır: (1) tüm ayakkabı ve lastiklerin dış yapıları ayırt edici özelliktedir; (2) nesnenin dış yapısı, iz-yansıma formunda başka bir nesneye yansıtılabilinir ve (3) iz yansıması, bir nesnenin ters veya ayna görüntüsüdür.

Ayakkabı ve lastik izleri benzersiz bir desen oluşturduğu için adli kanıt olarak kullanılabilir. Ayakkabı ve botlar, markaları, tarzları ve boyutları nedeniyle özel izler bırakır. Ayakkabı ve lastik izleri, bir olay yeri incelemesinde şüphelilerin ve tanıkların profilini çıkarırken önemli rol oynayabilir.

Ayak İzi

Resim 1

Ayakkabı izleri, suç mahallinde kalan en yaygın kanıt türüdür. Adli bilimciler, belirli olay yeri incelemeleri sırasında önemli bilgileri elde etmek için ayak izi analizini kullanır. Bunlar, bir suç mahallindeki tanık, şüpheli ve mağdurların profil analizine yardımcı olmak adına bir ayakkabının üreticisinin, modelinin ve boyutunun tanımlanmasını içerir.

Adli bilimciler, FBI ve diğer kurumlar tarafından derlenen veri tabanları aracılığıyla, bir iz bırakan ayakkabı veya lastik türünü belirlemeye çalışabilir. Bu bilgilerle, araştırmacılar hangi perakendecilerin belirli bir ayakkabıyı sattığını veya hangi araçların belirli bir lastikle donatıldığını araştırabilir. Bu kanıtlar daha sonra bir şüphelinin suç mahallinde bulunup bulunmadığını veya ilgili bir kişiyi soruşturmanın dışında bırakıp bırakmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Resim 2

Ayakkabı analizi, olay yerinde bırakılan ayak izi ve ayakkabıda kalan izlerin karşılaştırılması ile kişilerin olayla ilişkisi araştırılabilir. Aynı zamanda ayakkabı analizinin önemli bir parçası olarak, ayakkabı tabanları ile kişinin yürüyüş stilinin belirlenmesidir. Suç mahallinde kan varsa, genellikle ayak izi ile birlikte mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Ayakkabı izlenimi kanıtının temeli, bir suç mahallinden alınan bir ayakkabı izleniminin kaynağının belirlenmesidir. Ayakkabı izlenim kanıtını inceleme süreci, sınıfı ve tanımlayıcı özellikleri dikkate alır. Daha genel olarak, ayakkabı izleri, ayakkabının özelliklerinin, bir zemin veya mobilya gibi bir yüzeye basılmasıyla oluşur. Adli ayakkabı denetçisinin görevleri şunlardır:

Doğrulama: Bir izlenimin bir şüphelinin baskısıyla eşleştirileceği durumlarda,

Tanımlama: Basılmış kanıtları, bilinen daha büyük bir dizi baskıyla eşleştirmedir. Tanımlayıcı özellikler ise üretim sürecinden kaynaklanmaz, ayakkabının giyilmesinden kaynaklanan tesadüfi, öngörülemeyen ayırt edici bireyselleşmiş özelliklerdir. Bu, kesikler, çentikler, oyuklar ve çizikler nedeniyle dış tabana yapışmış nesneler veya dış tabandaki işaretler izlenimini içerebilir.

Sınıflandırma: Ayakkabının marka, cinsiyet ve beden gibi genel özelliklerinin belirlenmesidir. Sınıf özellikleri, fiziksel boyut, tasarım ve kalıp gibi üretim özelliklerinden kaynaklanır.

Ayakkabı izleri, değerli adli kanıtlar sağlar. Adli kanıt olarak ayakkabı, bir ayakkabının suç mahallinde olduğunu kanıtlamaya yardımcı olmak için yasal işlemlerde kullanılabilir. Ayakkabı kanıtı genellikle bir suç mahallinde en bol bulunan kanıt şeklidir ve bazı durumlarda parmak izi kadar spesifik bir kanıt oluşturabilir.

Resim 3

Ayakkabı izleri – bir ayakkabının tabanının (dış taban) dış yüzeyi tarafından yapılan işaret – genellikle suç mahallerinde bulunan ayırt edici desenlerdir. Ayakkabı izleri genel olarak iki sınıfa ayrılabilir:

  • 3-boyutlu (3D) bilgi içeren ayakkabı ölçüleri (örneğin, plajda ayakkabı izi) ve
  • 2-boyutlu (2D) bilgi içeren ayak izleri (örneğin, bir zemindeki ayak izi).

Ayakkabı izleri suç mahallerinde yaygındır ve parmak izleri kadar yaygın görülmektedir. Suç mahallindeki adli soruşturmalarda ve hırsızlık olaylarının tespitinde yüksek başarı oranı ile kullanılmaktadır.

Ayakkabı izlenimleri genellikle suç mahallerinde bulunur. Ayakkabı izi, suçluları tespit etmek için soruşturmaların uygun şekilde ilerlemesi için olay yeri suçlarında önemli bir ipucu teşkil eder.

Lastik İzi

Lastik izleri de ayakkabı izleri gibi olay yerinde bulunan yaygın izlerden olmakla birlikte, karda, çamurda, kumda veya hatta suç mahallindeki kurbanın üzerinde de bulunabilir. Bu izler, fotoğraflanarak, döküm yapılarak, kaldırılarak ve/veya kurbandan giysi alınarak toplanabilir.

Lastik izleri, arkalarında benzersiz bir desen bıraktığı için, ‘’desen kanıtı’’ olarak sınıflandırılır. Ayakkabı izleri, markayı, stili ve bedeni daraltmaya yardımcı olabileceği gibi, lastik izleri de aynı şeyi yapma yeterliliğine sahiptir. Arabalar, ayrıca suçluya güvenlik ve gizlilik sağlar ama gerilerinde bıraktıkları lastik izlerinin öneminin görülebileceği birçok durum vardır. Lastik izlerinden yola çıkarak bir çok dava araştırılmıştır.

Gizli ayakkabı ve lastik izlerinin görüntülenmesi için Alternatif Işık Kaynakları(ALS) ve Elektrostatik kaldırma, tozlama, kimyasallar kullanılır.

Resim 4

Farklı lastik izleri vardır. Bunlar,

Sürtünme İzleri: Dönen bir araç, bir araç ivmesi veya patlak bir lastik tarafından yapılan lastik izlerini ifade eder.

Sapma(Yön) İşaretleri: Bu lastik işaretleri, tank tekerleğinin aksına paralel olarak dönen ve yana doğru kayan bir lastik tarafından yapılır ve yana kayma veya kritik hız sürtünme işaretleri olarak da adlandırılır.

Kayma İşaretleri: Frenlerin uygulanmasından kaynaklanan kilitli bir tekerlek tarafından yapılan bu lastik izlenimleri.

Baskı İşaretleri: Dönen lastiğin oluşturduğu lastik işaretlerine baskı işaretleri denir.

Çizik İzleri: Bir tekerlek hasar nedeniyle kilitlendiğinde araçta bu tür lastik izleri kalır.

Resim 5

Suç mahallinden lastik izleri toplanarak üç kategoride sınıflandırılır. Lastik izilerinin ilk kategorisi, çıplak gözle görülebilen ve fotoğrafla toplanabilen desenlerdir. Plastik baskı olarak adlandırılan ikinci kategori, diş taşı ve su gibi karışımlar kullanılarak kalıbı çıkarılarak toplanabilen 3 boyutlu izlenimdir. Karışım kuruduğunda oluşan lastiğin 3 boyutlu olarak kullanılabilinir. Lastik izlerinin son kategorisi, çıplak gözle görülemeyen ve kaldırımlar veya araba yolları gibi düz yüzeylerde bulunan gizli izlerdir. Bu tür izleri toplamak için elektrostatik ve jelatin kaldırıcı toz baskı kaldırma cihazı kullanılır. Toplandıktan sonra, bu izler, suçun önemli bir kanıtı olduğundan, kontaminasyonu önlemek için dikkatlice korunmalıdır.

Resim 6

Farklı üreticiler farklı türde lastik desenleri ürettiğinden, lastik izleri, teşhis sırasında markayı, stili ve boyutu daraltmaya yardımcı olabilir. Lastik izleri, bir araştırmacının suçla ilgili gerçekleri ve kanıtları belirlemesine yardımcı olan aranabilir veri tabanları aracılığıyla eşleşmeye çalışılabilir. Ayrıca failin kimliğinin tespit edilmesine de yardımcı olur.

We use cookies to give you the best experience.

This site is registered on wpml.org as a development site.